Giới Thiệu Về Tuyết Tư Life Coach

Tuyết Tư Life Coach chuyên gia phân tích về thần số học giúp mỗi người tìm ra những tiềm năng thực sự và trả lời được câu hỏi mình là ai trong cuộc đời này.

Những phân tích chuyên sâu tiềm ẩn về mỗi con người giúp họ lựa chọn được con đường đi đúng đắn, giúp cho những người làm kinh doanh tìm ra định hướng phù hợp trong chiến lược và trong quản trị doanh nghiệp, quan hệ khách hàng.

Upload Image...

Hình ảnh hoạt động 

  • Hàng tháng Tuyết Tư Life Coach thường xuyên đi học tập phát triển bản thân để nâng cao kiến thứ chuyên môn.
  • Tham dự các hoạt động Camp trong hệ thống gia tăng trải nghiệp bản thân và giao dồi kiến thức với những đồng đội.
  • Liên tục tham gia các cộng đồng về chuyên hóa, lòng biết ơn, thiền, đọc sách,.. để mang lại những giá trị tốt đẹp cho bản thân và cuộc sống.